Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Πραγματοποιούνται μαθήματα Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση  της Διδακτέας ύλης. Πραγματοποιούνται Ιδιαίτερα μαθηματικών με νέες επιστημονικές μεθόδους. Οι καθηγητές μας διαθέτουν […]

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών

Παραδίδονται Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών σε φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΕΑΠ. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, καθώς και για την βέβαιη επιτυχία. Οι Καθηγητές μας είναι εξειδικευμένοι στα παρακάτω Πανεπιστημιακά Μαθήματα: Απειροστικός Λογισμός […]

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟΥ 1997

Λύσεις Θεμάτων 1ης Δέσμης_1997

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟΥ 1998

Λύσεις Θεμάτων 1ης Δέσμης_1998

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983 – 2001

Θέματα Πανελληνίων 1ης Δέσμης_1983-2001

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1) ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΛΓΕΒΡΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Από το βιβλίο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΛΓΕΒΡΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ” των Σ. Ανδρεαδάκη ,Ν. Κουσέρα, Στ. Μέτη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου, Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Παρ. 1.1. Η έννοια του πίνακα

Παρ. 1.2. Πρόσθεση πινάκων

Παρ. 1.3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα

Παρ. 1.4. Πολλαπλασιασμός πινάκων

Παρ. 1.5. Αντιστρέψιμοι πίνακες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. Η έννοια του γραμμικού συστήματος

Παρ. 2.2. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss

Παρ. 2.3. Ορίζουσες

Παρ. 2.4. Ιδιότητες των οριζουσών

Παρ. 2.5. Ορίζουσες και αντίστροφος πίνακας χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων

Παρ. 2.6. Επίλυση γραμμικού συστήματος vxv με τη μέθοδο του Cramer χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Η έννοια του διανύσματος

Παρ. 3.2. Πράξεις με διανύσματα χωρίς τις αποδείξεις των ιδιοτήτων της πρόσθεσης διανυσμάτων και του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα.

Παρ. 3.3. Συντεταγμένες στο επίπεδο χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων

Παρ. 3.4. Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων του επιπέδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:

Παρ. 4.1. Εξίσωση γραμμής

Παρ. 4.2. Εξίσωση ευθείας

Παρ. 4.3. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας – Γωνία δύο ευθειών

Παρ. 4.4. Απόσταση σημείου από ευθεία – Εμβαδόν τριγώνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:

Παρ. 5.1. Ο κύκλος

Παρ. 5.2. Η παραβολή χωρίς την απόδειξη της ανακλαστικής ιδιότητας

Παρ. 5.3. Η έλλειψη

Παρ. 5.4. Η υπερβολή

Παρ. 5.5. Η εξίσωση Αx2 + Bxy +Γy2 + Δx + Εy + Ζ = 0, χωρίς τη στροφή των αξόνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Παρ. 6.1. Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα

Παρ. 6.2. Η έννοια της πιθανότητας χωρίς τις αποδείξεις των κανόνων 1 και 3 του λογισμού για τις πιθανότητες

Παρ. 6.3. Συνδυαστική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:

Παρ. 7.1. Η έννοια του μιγαδικού αριθμού

Παρ. 7.2. Πράξεις με μιγαδικούς

Παρ. 7.3. Συζυγείς μιγαδικοί

Παρ. 7.4. Μέτρο μιγαδικών αριθμών

Παρ. 7.5. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος de Mοivre

Παρ. 7.6. Πολυωνυμικές εξισώσεις στο σύνολο C των μιγαδικών

Παρ. 7.7. Επίλυση της εξίσωσης Ζν = α, όπου α Μιγαδικός.

2) ΑΝΑΛΥΣΗ

Από το βιβλίο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗ”, των Β. Κατσαργύρη, Κ. Μεντή, Γ. Παντελίδη, Κ. Σούρλα, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:

Παρ. 1.0. Εισαγωγή

Παρ. 1.1. Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Παρ. 1.2. Μερικές βασικές συναρτήσεις

Παρ. 1.3. Ισότητα και πράξεις μεταξύ συναρτήσεων

Παρ. 1.4. Σύνθεση συναρτήσεων

Παρ. 1.5. Μονότονες συναρτήσεις

Παρ. 1.6. Φραγμένες συναρτήσεις χωρίς την απόδειξη της πρότασης

Παρ. 1.7. Ακρότατα συνάρτησης

Παρ. 1.8. Συνάρτηση “ένα προς ένα” – Αντίστροφη συνάρτηση, χωρίς την απόδειξη της πρότασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. 2.2. Ορισμός του ορίου

Παρ. 2.3. Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις των προτάσεων 1,2,3,4,5,6

Παρ. 2.4. Όρια τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Παρ. 2.5. Όριο σύνθετης συνάρτησης

Παρ. 2.6. Η έννοια του απείρου ορίου

Παρ. 2.7. Το σύνολο R

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Ορισμός της συνέχειας

Παρ. 3.2. Συνέχεια βασικών συναρτήσεων

Παρ. 3.3. Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις

Παρ. 3.4. Βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:

Παρ. 4.1. Ορισμοί

Παρ. 4.2. Ιδιότητες των ορίων στο άπειρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:

Παρ. 5.7. Η εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Παρ. 6.1. – 6.2. Έννοια της παραγώγου

Παρ. 6.3. Παραγωγισιμότητα και συνέχεια

Παρ. 6.4. Εξίσωση εφαπτομένης

Παρ. 6.5. Παράγωγος συνάρτηση

Παρ. 6.6. Κανόνες παραγώγισης

Παρ. 6.7. Παράγωγος σύνθετης – αντίστροφης συνάρτησης

Παρ. 6.8. Παράγωγοι ανώτερης τάξης

Παρ. 6.9. Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

Παρ. 6.10.Θεμελιώδη θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Rolle και Μέσης Τιμής

Παρ. 6.11.Συνέπειες του θεωρήματος Μέσης Τιμής

Παρ. 6.12.Προσδιορισμός ακροτάτων τιμών συναρτήσεων, χωρίς τις αποδείξεις

Παρ. 6.13. Κυρτές συναρτήσεις – Σημεία καμπής, χωρίς την απόδειξη της πρότασης 2

Παρ. 6.14.Ασύμπτωτες

Παρ. 6.15.Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

Παρ. 6.16.Απροσδιόριστες μορφές-Κανόνας de L’Hospital

Παρ. 6.17.Διαφορικό συνάρτησης, χωρίς τη γεωμετρική ερμηνεία του διαφορικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:

Παρ. 7.1. Εισαγωγή

Παρ. 7.2. Το ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 7.3. Η έννοια του εμβαδού επιπέδου χωρίου

Παρ. 7.4. Ιδιότητες του ολοκληρώματος, χωρίς τις αποδείξεις των προτάσεων 1 και 3

Παρ. 7.5. Αρχική συνάρτηση – Αόριστο ολοκλήρωμα

Παρ. 7.6. Η ύπαρξη μιας αρχικής συνεχούς συνάρτησης

Παρ. 7.7. Εφαρμογές του θεμελιώδους θεωρήματος

Παρ. 7.8. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Παρ. 7.9. Ολοκλήρωση με αντικατάσταση (αλλαγή) της μεταβλητής

Παρ. 7.10.Εφαρμογές του ολοκληρώματος χωρίς τον όγκο στερεού από περιστροφή και το έργο δύναμης

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Logistikis

 

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Παρακάτω παρέχονται Θέματα Εξετάσεων 2010-2012 και Λύσεις στην Οικονομετρία.

Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Οικονομετρία_Λύσεις

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών_Τμήμα Πληροφορικής

Παρακάτω παραθέτουμε Λυμένα Θέματα και Ασκήσεις στο Μάθημα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής του τμήματος Φαρμακευτικών του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Ασκήσεις_Λύσεις _Τμήμα Φαρμακευτικής

 

ΕΑΠ ΔΙΠ 50

ΕΑΠ ΔΙΠ50

Ενδεικτικές Λύσεις για την 1η Εργασία στο ΕΑΠ ΔΙΠ50

ΕΑΠ_ΔΙΠ50_1 Εργασία_Λύσεις

Ενδεικτικές Λύσεις για την 2η Εργασία στο ΕΑΠ ΔΙΠ50

ΕΑΠ_ΔΙΠ50_2 Εργασία_Λύσεις

Ενδεικτικές Λύσεις για την 3η Εργασία στο ΕΑΠ ΔΙΠ50

ΕΑΠ_ΔΙΠ50_3-Εργασία_Λύσεις

Αρχιμήδης Λυκείου

images

 

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα  και τις Λύσεις του Αρχιμήδη των Μεγάλων του 2014.

Θέματα Αρχιμήδη Μεγάλων_2014_Λύσεις

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Αρχιμήδη των Μεγάλων. Των τάξεων της Α’, Β’ και Γ΄Λυκείου από το 1995 έως το 2012

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας_Αρχιμήδη Μεγάλοι_2012-1996

Ευκλείδης Λυκείου

images

 

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α’ Λυκείου

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Ευκλείδη των τάξεων της Α’, Β’ και Γ΄Λυκείου του 2014

Θέματα Ευκλείδη Α’,Β’ και Γ’ Λύκείου_2014

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Ευκλείδη των τάξεων της Α’, Β’ και Γ΄Λυκείου από το 1995 έως το 2012

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας_Ευκλείδη_Α’ Λυκείου_2012-1994

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β’ Λυκείου

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας_Ευκλείδη_B’ Λυκείου_2012-1994

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’ Λυκείου

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας_Ευκλείδη_Γ’ Λυκείου_2012-1994

Παρακάτω παραθέτουμε τα Λυμένα Θέματα Ευκλείδη των τάξεων της Α’, Β’ και Γ΄Λυκείου από το 2009 έως το 2013

Λυμένα Θέματα Ευκλείδη Λυκείου_2009-2013

Θαλής Λυκείου

images

 

 

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

ΘΑΛΗΣ Α’ Λυκείου

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Θαλή των τάξεων της Α’, Β’και Γ΄Λυκείου από το 1995 έως το 2013

Θέματα-Διαγωνισμών-Ελληνικής-Μαθηματικής-Εταιρίας_Θαλή_Α-Λυκείου_2013-1995

ΘΑΛΗΣ Β’ Λυκείου

Θέματα-Διαγωνισμών-Ελληνικής-Μαθηματικής-Εταιρίας_Θαλή_Β-Λυκείου_2013-1995

ΘΑΛΗΣ Γ’ Λυκείου

Θέματα-Διαγωνισμών-Ελληνικής-Μαθηματικής-Εταιρίας_Θαλή_Γ-Λυκείου_2013-1995

Παραθέτουμε Λυμένα Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου από το 2006 έως το 2013.

 Λυμένα-Θέματα-Θαλή-A_Β_Γ-Λυκείου_2006-2013

Αρχιμήδης Γυμνασίου

images

 

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΜΙΚΡΩΝ

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα  και τις Λύσεις του Αρχιμήδη των Μικρών του 2014.

Θέματα Αρχιμήδη Μικρών_2014_Λύσεις

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Αρχιμήδη των Μικρών. Των τάξεων της Β’ και Γ΄Γυμνασίου από το 1995 έως το 2012

Θέματα Αρχιμήδη Μικροί Γυμνασίου_1995-2012

Ευκλείδης Γυμνασίου

images

 

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’ Γυμνασίου

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Ευκλείδη των τάξεων της Β’ και Γ΄Γυμνασίου του 2014

Θέματα Ευκλείδη Β’ και Γ Γυμνασίου_2014

Παρακάτω παραθέτουμε τις Λύσεις Ευκλείδη της Γ΄Γυμνασίου του 2014

Λύσεις Ευκλείδη Γ Γυμνασίου_2014

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Ευκλείδη των τάξεων της Β’ και Γ΄Γυμνασίου από το 1995 έως το 2012

Θέματα Ευκλείδη Γ Γυμνασίου_1995-2012

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β’ Γυμνασίου

Θέματα Ευκλείδη Β Γυμνασίου_1995-2012

Παρακάτω παραθέτουμε τα Λυμένα Θέματα Ευκλείδη των τάξεων της Β’ και Γ΄Γυμνασίου από το 2009 έως το 2013

Λυμένα Θέματα Ευκλείδη Γυμνασίου_2009-2013

Θαλής Γυμνασίου

images

 

Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

ΘΑΛΗΣ Γ’ Γυμνασίου

Παρακάτω παραθέτουμε τα Θέματα Θαλή των τάξεων της Β’ και Γ΄Γυμνασίου από το 1995 έως το 2013

Θέματα-Διαγωνισμών-Ελληνικής-Μαθηματικής-Εταιρίας_Θαλής_Γ-Γυμνασίου_1995-2013

ΘΑΛΗΣ Β’ Γυμνασίου

Θέματα-Διαγωνισμών-Ελληνικής-Μαθηματικής-Εταιρίας_Θαλής_B-Γυμνασίου_1995-2013

Παραθέτουμε Λυμένα Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας Γ’ Γυμνασίου από το 2005 έως το 1995.

Λυμένα Θέματα Θαλή Γ Γυμνασίου_2005-1997

Παραθέτουμε Λυμένα Θέματα Διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας τις Β και Γ’ Γυμνασίου από το 2006 έως το 2013

Λυμένα Θέματα_Θαλή_Β Γυμνασίου_Γ Γυμνασίου_2013-2006