αρχείο λήψης

Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Πραγματοποιούνται μαθήματα Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση  της Διδακτέας ύλης. Πραγματοποιούνται Ιδιαίτερα μαθηματικών με νέες επιστημονικές μεθόδους. Οι καθηγητές μας διαθέτουν […]

αρχείο λήψης (1)

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών

Παραδίδονται Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών σε φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΕΑΠ. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, καθώς και για την βέβαιη επιτυχία. Οι Καθηγητές μας είναι εξειδικευμένοι στα παρακάτω Πανεπιστημιακά Μαθήματα: Απειροστικός Λογισμός […]

 

Τμήμα Χημείας – Μαθηματικά Ι

Χωρίς τίτλο

Παρακάτω Παραθέτουμε Θέματα Εξετάσεων του Φεβρουάριος 2016

Θέματα Εξετάσεων_Χημικό Ιωαννίνων_Φεβρουάριος 2016_Λύσεις

Σχολή Μηχανικών και Διοίκησης

Χωρίς τίτλο

Παρακάτω Παραθέτουμε Θέματα Εξετάσεων του Ιανουαρίου 2014

Θέματα Εξετάσεων_Λύσεις

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

αρχείο λήψης (1) αρχείο λήψης

Μαθηματικά Ι

Περιγραφή Μαθήματος

 • Μαθηματική Επαγωγή – Συναρτήσεις – Γραφικές Παραστάσεις – Όρια – Συνέχεια – Βασικά θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων – Supremum και Infimum
 • Παράγωγοι – Κανόνες Παραγώγισης – Μονοτονία και Κυρτότητα –  Θεωρήματα Rolle, Μέσης Τιμής και L’Hopital – Παράγωγος Αντίστροφης Συνάρτησης
 • Oλοκληρώματα – Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού – Η Λογαριθμική και η Εκθετική Συνάρτηση – Στοιχειώδεις Μέθοδοι Ολοκλήρωσης
 • Ακολουθίες – Σύγκλιση Ακολουθιών – Ακολουθίες Cauchy
 • Σειρές – Σύγκλιση Σειρών – Κριτήρια Σύγκλισης

Παρακάτω Παραθέτουμε Θέματα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014 – 2015

Μαθηματικά Ι_Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Χειμερινό_ 2014_2015

Παρακάτω Παραθέτουμε Λυμένα Θέματα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014 – 2015

Μαθηματικά Ι_Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Λύσεις_Χειμερινό_ 2014_2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

αρχείο λήψης images

Στατιστική Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

 • Εμπειρικές Κατανομές Συχνοτήτων μιας Μεταβλητής: Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές Συχνοτήτων και Αθροιστικών Συχνοτήτων – Γραφικές Μέθοδοι Παρουσίασης Ποιοτικών και Πασοτικών Στατιστικών Δεδομένων – Ιστόγραμμα Συχνοτήτων και Αθροιστικών Συχνοτήτων
 • Παράμετροι Μονομεταβλητών Πληθυσμών: Παράμετροι Κεντρικής Τάσης – Παράμετροι Κεντρικής Θέσης – Μέτρα Διασποράς – Μετασχηματισμοί Δεδομένων με Κωδικοποίηση – Παράμετροι Ασυμμετρίας –  Ροπές Κατανομής Συχνοτήτων – Παράμετροι Κύρτωσης
 • Βασικές Έννοιες των Ενδεχομένων: Πείραμα Τύχης – Δειγματικός Χώρος – Ενδεχόμενα – Πράξεις με Ενδεχόμενα
 • Συνδυαστική Θεωρία: Μεταθέσεις ν Στοιχείων – Διατάξεις Με ή Χωρίς Επανάληψη ν Στοιχείων Ανά μ – Συνδυασμοί Με ή Χωρίς Επανάληψη ν Στοιχείων Ανά μ – Διώνυμο του Νεύτωνα
 • Η Έννοια της Πιθανότητας: Κλασικός, Στατιστικός και Αξιωματικός Ορισμός της Πιθανότητας – Ιδιότητες των Πιθανοτήτων – Δεσμευμένη Πιθανότητα – Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα – Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας – Τύπος του Bayes
 • Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές: Διακριτή και Συνεχής Τυχαία Μεταβλητή – Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Μέση Τιμή – Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής – Διακύμανση – Ροπές Διαφόρων Τάξεων – Διάμεσος και Τεταρτημόρια – Ασυμμετρία και Κύρτωση – Ροπογεννήτρια, Γεννήτρια και Χαρακτηριστική Συνάρτηση
 • Θεωρητικές Κατανομές: Bernoulli – Διωνυμική – Γεωμετρική – Poisson – Ομοιόμορφη – Εκθετική – Κανονική – Λογαριθμοκανονική
 • Δυσδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές: Διακριτές και Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές – Από Κοινού Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Ανεξάρτητες Τυχαίες Μεταβλητές – Μικτή Μέση Τιμή – Από Κοινού Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής – Περιθώρια Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Συνδιακύμανση – Συντελεστής Συσχέτισης – Μικτές Ροπές Διαφόρων Τάξεων
 • Δεσμευμένες Τυχαίες Μεταβλητές: Διακριτές και Συνεχείς Δεσμευμένες Τυχαίες Μεταβλητές – Δεσμευμένη Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Δεσμευμένη Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής – Συναρτήσεις Παλινδρόμισης και Σκέδασης – Δεσμευμένες Ροπές Διαφόρων Τάξεων

Παρακάτω Παραθέτουμε Θέματα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014 – 2015

Στατιστική Ι_Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Χειμερινό_ 2014_2015

Παρακάτω Παραθέτουμε Λυμένα Θέματα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014 – 2015

Στατιστική Ι_Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Χειμερινό_ 2014_2015_Λύσεις

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι & ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα και προσφέρει στους φοιτητές τις αρχικά απαιτούμενες γνώσεις στα μαθηματικά που απαιτούνται στην επιστήμη της πληροφορικής. Το μάθημα της γραμμικής άλγεβρας είναι βασικό σε όλα τα προγράμματα σπουδών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στις σύγχρονη εποχή ο ρόλος της γραμμικής άλγεβρας είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένος γιατί αποτελεί το υπόβαθρο των διακριτών μαθηματικών Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας. Πίνακες ορίζουσες, διανυσματικοί χώροι, χώροι εσωτερικού γινομένου, γραμμικές συστήματα εξισώσεων, γραμμικές απεικονίσεις, χαρακτηριστικά μεγέθη και διαγωνοποίηση πινάκων. Παράλληλα με τη θεωρητική διδασκαλία οι φοιτητές κάνουν μια πρώτη γνωριμία με το MATLAB που αποτελεί εδώ και παραπάνω από δύο δεκαετίες το πλέον καταξιωμένο υπολογιστικό περιβάλλον διαχείρισης πινάκων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Διαχειρίζεται πίνακες πραγματικών αριθμών (πράξεις, αντιστροφή, ορίζουσες).

• Να λύνει συστήματα γραμμικών εξισώσεων. • Να υπολογίζει τα χαρακτηριστικά μεγέθη των πινάκων (ιδιοτιμές, ιδιοδυανύσματα).

• Να εφαρμόζει τα παραπάνω στο περιβάλλον του MATLAB.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέματα Εξετάσεων__Ιούνιος 2015_Λογισμός Ι & Γραμμική Άλγεβρα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 -2015

Θέματα Εξετάσεων_Ιούνιος 2015_Λογισμός Ι & Γραμμική Άλγεβρα_Λύσεις

Θέματα Εξετάσεων_Σεπτέμβριος 2015_Λογισμός Ι & Γραμμική Άλγεβρα_Λύσεις

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Η επιστήμη της Στατιστικής ασχολείται με μεθόδους που είναι κατάλληλες για τη συλλογή, την οργάνωση, την παρουσίαση και την ανάλυση δεδομένων. Οι στατιστικές μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογές σχεδόν σε όλους τους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητες όπως π.χ. οι επιχειρήσεις, η διοίκηση, η εκπαίδευση, η ιατρική κλπ. Γενικά η Στατιστική έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία δεδομένων. Η επεξεργασία αυτή διακρίνεται σε δύο κύριες φάσεις:

• συγκέντρωση, ταξινόμηση, περιγραφή και παρουσίαση των δεδομένων

• εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδομένων από τη μελέτη ενός (μικρού) υποσυνόλου του.

Στη δεύτερη φάση, όπου γίνεται μία γενίκευση των συμπερασμάτων, χρησιμοποιείται η θεωρία Πιθανοτήτων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της θεωρίας Πιθανοτήτων καθώς επίσης και στις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία δεδομένων. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών αρχών πιθανοτήτων και η χρήση αυτών στις στατιστικές τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την ανάλυση δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

• Να συγκεντρώσει, να ταξινομήσει και να παρουσιάσει ένα σύνολο δεδομένων.

• Να αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα πιθανοτήτων.

• Να αναγνωρίζει τις βασικότερες κατανομές πιθανοτήτων.

• Να εξάγει συμπεράσματα που αναφέρονται στο σύνολο των δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα (μικρό) υποσυνόλου του.

• Να κάνει πρόβλεψη των τιμών μιας μεταβλητής χρησιμοποιώντας την ανάλυση παλινδρόμησης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παλιά Θέματα Εξετάσεων

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 -2015

Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Λύσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983 – 2001

Θέματα Πανελληνίων 4ης Δέσμης_1983-2001

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ης Δέσμης

Από το βιβλίο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ” (2ης και 4ης Δέσμης), των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Μέτη, Κ. Μπρουχούτα, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 1998.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:

Παρ. 1.1. Η έννοια του πίνακα

Παρ. 1.2. Πρόσθεση πινάκων

Παρ. 1.3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα

Παρ. 1.4. Πολλαπλασιασμός πινάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. Η έννοια του γραμμικού συστήματος

Παρ. 2.2. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss

Παρ. 2.3. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο των οριζουσών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα

Παρ. 3.2. Η έννοια της πιθανότητας, χωρίς τις αποδείξεις των κανόνων 1 και 3 του λογισμού των πιθανοτήτων

Παρ. 3.3. Συνδυαστική

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:

Παρ. 1.1. Πραγματικοί αριθμοί

Παρ. 1.2. Καρτεσιανό επίπεδο – κύκλος

Παρ. 1.3. Η ευθεία γραμμή

Παρ. 1.4. Συναρτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. Όριο συνάρτησης στο xο I R

Παρ. 2.2. Ιδιότητες των ορίων

Παρ. 2.3. Μη πεπερασμένο όριο στο xο I R

Παρ. 2.4. Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 2.5. Όρια συνάρτησης στο άπειρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Η έννοια της παραγώγου

Παρ. 3.2. Παράγωγος συνάρτηση

Παρ. 3.3. Κανόνες παραγώγισης, χωρίς τις αποδείξεις

Παρ. 3.4. Θεώρημα Μέσης Τιμής και εφαρμογές του

Παρ. 3.5. Μονοτονία συνάρτησης

Παρ. 3.6. Ακρότατα συνάρτησης, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων

Παρ. 3.7. Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης

Παρ. 3.8. Ασύμπτωτες – Κανόνες De L’ Hospital

Παρ. 3.9. Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:

Παρ. 4.1. Αρχική συνάρτηση – Αόριστο ολοκλήρωμα

Παρ. 4.2. Μέθοδοι ολοκλήρωσης

Παρ. 4.3. Ορισμένο ολοκλήρωμα. Η έννοια του εμβαδού

Παρ. 4.4. Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος

Παρ. 4.5. Η συνάρτηση F(x) = o f(t)dt, χωρίς

την απόδειξη του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού

λογισμικού

Παρ. 4.6. Θεώρημα Μέσης Τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού, χωρίς την απόδειξη

Παρ. 4.7. Εμβαδό επιπέδου χωρίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟΥ 1997

Λύσεις Θεμάτων 1ης Δέσμης_1997

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟΥ 1998

Λύσεις Θεμάτων 1ης Δέσμης_1998

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983 – 2001

Θέματα Πανελληνίων 1ης Δέσμης_1983-2001

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1) ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΛΓΕΒΡΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Από το βιβλίο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΛΓΕΒΡΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ” των Σ. Ανδρεαδάκη ,Ν. Κουσέρα, Στ. Μέτη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου, Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Παρ. 1.1. Η έννοια του πίνακα

Παρ. 1.2. Πρόσθεση πινάκων

Παρ. 1.3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα

Παρ. 1.4. Πολλαπλασιασμός πινάκων

Παρ. 1.5. Αντιστρέψιμοι πίνακες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. Η έννοια του γραμμικού συστήματος

Παρ. 2.2. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss

Παρ. 2.3. Ορίζουσες

Παρ. 2.4. Ιδιότητες των οριζουσών

Παρ. 2.5. Ορίζουσες και αντίστροφος πίνακας χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων

Παρ. 2.6. Επίλυση γραμμικού συστήματος vxv με τη μέθοδο του Cramer χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Η έννοια του διανύσματος

Παρ. 3.2. Πράξεις με διανύσματα χωρίς τις αποδείξεις των ιδιοτήτων της πρόσθεσης διανυσμάτων και του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα.

Παρ. 3.3. Συντεταγμένες στο επίπεδο χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων

Παρ. 3.4. Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων του επιπέδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:

Παρ. 4.1. Εξίσωση γραμμής

Παρ. 4.2. Εξίσωση ευθείας

Παρ. 4.3. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας – Γωνία δύο ευθειών

Παρ. 4.4. Απόσταση σημείου από ευθεία – Εμβαδόν τριγώνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:

Παρ. 5.1. Ο κύκλος

Παρ. 5.2. Η παραβολή χωρίς την απόδειξη της ανακλαστικής ιδιότητας

Παρ. 5.3. Η έλλειψη

Παρ. 5.4. Η υπερβολή

Παρ. 5.5. Η εξίσωση Αx2 + Bxy +Γy2 + Δx + Εy + Ζ = 0, χωρίς τη στροφή των αξόνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Παρ. 6.1. Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα

Παρ. 6.2. Η έννοια της πιθανότητας χωρίς τις αποδείξεις των κανόνων 1 και 3 του λογισμού για τις πιθανότητες

Παρ. 6.3. Συνδυαστική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:

Παρ. 7.1. Η έννοια του μιγαδικού αριθμού

Παρ. 7.2. Πράξεις με μιγαδικούς

Παρ. 7.3. Συζυγείς μιγαδικοί

Παρ. 7.4. Μέτρο μιγαδικών αριθμών

Παρ. 7.5. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος de Mοivre

Παρ. 7.6. Πολυωνυμικές εξισώσεις στο σύνολο C των μιγαδικών

Παρ. 7.7. Επίλυση της εξίσωσης Ζν = α, όπου α Μιγαδικός.

2) ΑΝΑΛΥΣΗ

Από το βιβλίο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗ”, των Β. Κατσαργύρη, Κ. Μεντή, Γ. Παντελίδη, Κ. Σούρλα, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:

Παρ. 1.0. Εισαγωγή

Παρ. 1.1. Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Παρ. 1.2. Μερικές βασικές συναρτήσεις

Παρ. 1.3. Ισότητα και πράξεις μεταξύ συναρτήσεων

Παρ. 1.4. Σύνθεση συναρτήσεων

Παρ. 1.5. Μονότονες συναρτήσεις

Παρ. 1.6. Φραγμένες συναρτήσεις χωρίς την απόδειξη της πρότασης

Παρ. 1.7. Ακρότατα συνάρτησης

Παρ. 1.8. Συνάρτηση “ένα προς ένα” – Αντίστροφη συνάρτηση, χωρίς την απόδειξη της πρότασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. 2.2. Ορισμός του ορίου

Παρ. 2.3. Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις των προτάσεων 1,2,3,4,5,6

Παρ. 2.4. Όρια τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Παρ. 2.5. Όριο σύνθετης συνάρτησης

Παρ. 2.6. Η έννοια του απείρου ορίου

Παρ. 2.7. Το σύνολο R

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Ορισμός της συνέχειας

Παρ. 3.2. Συνέχεια βασικών συναρτήσεων

Παρ. 3.3. Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις

Παρ. 3.4. Βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:

Παρ. 4.1. Ορισμοί

Παρ. 4.2. Ιδιότητες των ορίων στο άπειρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:

Παρ. 5.7. Η εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Παρ. 6.1. – 6.2. Έννοια της παραγώγου

Παρ. 6.3. Παραγωγισιμότητα και συνέχεια

Παρ. 6.4. Εξίσωση εφαπτομένης

Παρ. 6.5. Παράγωγος συνάρτηση

Παρ. 6.6. Κανόνες παραγώγισης

Παρ. 6.7. Παράγωγος σύνθετης – αντίστροφης συνάρτησης

Παρ. 6.8. Παράγωγοι ανώτερης τάξης

Παρ. 6.9. Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

Παρ. 6.10.Θεμελιώδη θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Rolle και Μέσης Τιμής

Παρ. 6.11.Συνέπειες του θεωρήματος Μέσης Τιμής

Παρ. 6.12.Προσδιορισμός ακροτάτων τιμών συναρτήσεων, χωρίς τις αποδείξεις

Παρ. 6.13. Κυρτές συναρτήσεις – Σημεία καμπής, χωρίς την απόδειξη της πρότασης 2

Παρ. 6.14.Ασύμπτωτες

Παρ. 6.15.Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

Παρ. 6.16.Απροσδιόριστες μορφές-Κανόνας de L’Hospital

Παρ. 6.17.Διαφορικό συνάρτησης, χωρίς τη γεωμετρική ερμηνεία του διαφορικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:

Παρ. 7.1. Εισαγωγή

Παρ. 7.2. Το ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 7.3. Η έννοια του εμβαδού επιπέδου χωρίου

Παρ. 7.4. Ιδιότητες του ολοκληρώματος, χωρίς τις αποδείξεις των προτάσεων 1 και 3

Παρ. 7.5. Αρχική συνάρτηση – Αόριστο ολοκλήρωμα

Παρ. 7.6. Η ύπαρξη μιας αρχικής συνεχούς συνάρτησης

Παρ. 7.7. Εφαρμογές του θεμελιώδους θεωρήματος

Παρ. 7.8. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Παρ. 7.9. Ολοκλήρωση με αντικατάσταση (αλλαγή) της μεταβλητής

Παρ. 7.10.Εφαρμογές του ολοκληρώματος χωρίς τον όγκο στερεού από περιστροφή και το έργο δύναμης

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Logistikis

 

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Παρακάτω παρέχονται Θέματα Εξετάσεων 2010-2012 και Λύσεις στην Οικονομετρία.

Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Οικονομετρία_Λύσεις

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών_Τμήμα Πληροφορικής

Παρακάτω παραθέτουμε Λυμένα Θέματα και Ασκήσεις στο Μάθημα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής του τμήματος Φαρμακευτικών του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Ασκήσεις_Λύσεις _Τμήμα Φαρμακευτικής