ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983 – 2001

Θέματα Πανελληνίων 4ης Δέσμης_1983-2001

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ης Δέσμης

Από το βιβλίο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ” (2ης και 4ης Δέσμης), των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Μέτη, Κ. Μπρουχούτα, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 1998.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:

Παρ. 1.1. Η έννοια του πίνακα

Παρ. 1.2. Πρόσθεση πινάκων

Παρ. 1.3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα

Παρ. 1.4. Πολλαπλασιασμός πινάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. Η έννοια του γραμμικού συστήματος

Παρ. 2.2. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss

Παρ. 2.3. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο των οριζουσών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα

Παρ. 3.2. Η έννοια της πιθανότητας, χωρίς τις αποδείξεις των κανόνων 1 και 3 του λογισμού των πιθανοτήτων

Παρ. 3.3. Συνδυαστική

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:

Παρ. 1.1. Πραγματικοί αριθμοί

Παρ. 1.2. Καρτεσιανό επίπεδο – κύκλος

Παρ. 1.3. Η ευθεία γραμμή

Παρ. 1.4. Συναρτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Παρ. 2.1. Όριο συνάρτησης στο xο I R

Παρ. 2.2. Ιδιότητες των ορίων

Παρ. 2.3. Μη πεπερασμένο όριο στο xο I R

Παρ. 2.4. Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 2.5. Όρια συνάρτησης στο άπειρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:

Παρ. 3.1. Η έννοια της παραγώγου

Παρ. 3.2. Παράγωγος συνάρτηση

Παρ. 3.3. Κανόνες παραγώγισης, χωρίς τις αποδείξεις

Παρ. 3.4. Θεώρημα Μέσης Τιμής και εφαρμογές του

Παρ. 3.5. Μονοτονία συνάρτησης

Παρ. 3.6. Ακρότατα συνάρτησης, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων

Παρ. 3.7. Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης

Παρ. 3.8. Ασύμπτωτες – Κανόνες De L’ Hospital

Παρ. 3.9. Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:

Παρ. 4.1. Αρχική συνάρτηση – Αόριστο ολοκλήρωμα

Παρ. 4.2. Μέθοδοι ολοκλήρωσης

Παρ. 4.3. Ορισμένο ολοκλήρωμα. Η έννοια του εμβαδού

Παρ. 4.4. Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος

Παρ. 4.5. Η συνάρτηση F(x) = o f(t)dt, χωρίς

την απόδειξη του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού

λογισμικού

Παρ. 4.6. Θεώρημα Μέσης Τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού, χωρίς την απόδειξη

Παρ. 4.7. Εμβαδό επιπέδου χωρίου

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply