Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για την Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

ODE

Περιγραφή Μαθήματος

ODE_Posotikes I

Παρακάτω παρέχονται Θέματα Εξετάσεων 2010-2015 και Λύσεις στις Ποσοτικές Μεθόδους Ι την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι_Σημειώσεις_Θέματα Εξετάσεων_Λύσεις

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply