Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Logistikis

Περιεχόμενα του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού, είναι να εισάγει τους σπουδαστές στη βασική
Στατιστική Θεωρία, η οποία καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: Eπαγωγική Στατιστική
και Συμπερασματολογία, Ανάλυση Διακύμανσης, Πολυμεταβλητές κατανομές,
Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές, Παλινδρόμηση και Παραγοντική Ανάλυση.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply