Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Πραγματοποιούνται μαθήματα Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση  της Διδακτέας ύλης. Πραγματοποιούνται Ιδιαίτερα μαθηματικών με νέες επιστημονικές μεθόδους. Οι καθηγητές μας διαθέτουν […]

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών

Παραδίδονται Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών σε φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΕΑΠ. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, καθώς και για την βέβαιη επιτυχία. Οι Καθηγητές μας είναι εξειδικευμένοι στα παρακάτω Πανεπιστημιακά Μαθήματα: Απειροστικός Λογισμός […]

 

Στατιστική ΙΙ

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στην περαιτέρω εισαγωγή σε ζητήματα εκτιμητικής και ελέγχων υποθέσεων. Οι έννοιες που συναντούμε είναι οι εξής:
1) Χώροι πιθανότητας, μέτρα πιθανότητας, τυχαίες μεταβλητές και μεταφορά μέτρων στο R, αναπαράσταση μέτρων με αθροιστικές συναρτήσεις, συναρτήσεις πυκνότητας,ροπές και ροπογεννήτριες συναρτήσεις, κατανομές πιθανότητας σε Ευκλειδείους χώρους, ανεξαρτησία.

2) Στατιστικό υπόδειγμα ως συλλογή από κατανομές, παραμέτρηση, εξειδίκευση και ταυτοποίηση, εκτιμητές και ιδιότητες, έλεγχοι κατά Neyman-Pearson, δομή υποθέσεων, σφάλματα, στατιστικές ελέγχου και λήψη απόφασης, συνάρτηση ισχύος και σύγκριση μεταξύ διαδικασιών ελέγχου.

3) Παραμετρικά υποδείγματα και συνάρτηση πιθανοφάνειας, εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας, Θεώρημα Cramer-Rao, έλεγχοι λόγου πιθανοφανειών και λήμμα Neyman-Pearson.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

 

Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στα μακροοικονομικά μεγέθη
 • Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης
 • Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος – πολλαπλασιαστές
 • Δημόσιες δαπάνες – φόροι – κρατικός προϋπολογισμός
 • Προσφορά και ζήτηση χρήματος
 • Eισαγωγή στις καμπύλες ΙS-LM
 • Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία
 • Μακροοικονομική καμπύλη ζήτησης και Συνολική προσφορά
 • Ανεργία
 • Πληθωρισμός
 • Καμπύλη Phillips

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, αλυσωτή και πλεγμένη παραγώγιση, Ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογενείς συναρτήσεις. Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, ακρότατα και ακρότατα με περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Στατιστική Ι

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

Περιγραφική Στατιστική. Παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης. Παράμετροι διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης. Bασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. Kατανομές τυχαίων μεταβλητών, κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική, έλεγχος υποθέσεων (εκτίμηση σημείου, εκτίμηση διαστήματος για το μέσο και την αναλογία).

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Εξετάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και εξάγονται οι καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης για κάθε προϊόν. Αναλύεται ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονομία καθώς και οι συνέπειες των μέτρων που μπορεί να παίρνει. Εξετάζεται ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου στην ευημερία μιας χώρας. Αναλύονται οι διάφορες μορφές αγορά: Τέλειος ανταγωνισμός , μονοπώλιο , μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο. Εξετάζονται οι συνέπειες στην παραγόμενη ποσότητα, στην τιμή και στην ευημερία από κάθε μια μορφή αγοράς. Τέλος, αναλύονται οι αγορές των συντελεστών παραγωγής.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.